Notaria Carlos Calatayud

slider-6-ca slider-5-ca slider-4-ca slider-3-ca slider-2-ca slider-1-ca

Carlos Calatayud Chollet


Carlos Calatayud Chollet, Notari d’Igualada des l’any 2009, Llicenciat en Dret per la Universitat CEU San Pablo de Valencia.

 

Notari per oposició des de l’any 2002, sent la seva primera plaça a la població de Calanda (Teruel), població de 5.000 habitants, situada a la comarca del Baix Aragó, d’activitat principalment agrària i ramadera, on es va especialitzar en problemes propis de les notaries situades en zones rurals (testaments, herències, …).

 

Des de l’any 2005 fins l’any 2009 va se Notari de Granollers (Barcelona), dirigint una prestigiosa notaria especialitzada en l’àmbit empresarial i financer. Va ser nomenat per la Generalitat Notari d’Igualada en juliol de l’any 2009, formant part de l’equip de la  Notaria de la Rambla de Igualada junt amb els Notaris Carlos Jiménez Fueyo i el ja jubilat Alfredo Roca Ferrer.

 

Ha impartit varies conferencies sobre Dret de Successions català, especialment en matèria de testaments i herències a Igualada. Com Notari d’Igualada ha dut a terme en varis períodes la substitució de la Notaria de Calaf.

ESCRIPTURES PÚBLIQUES


Compravendes
Préstecs hipotecaris
Subrogacions i novacions
Fusió i dissolució de societats
Constitució de societats
Testaments
Herències

PÒLISSES


La pòlissa intervinguda pel Notari es un instrument públic notarial que te per objecte aquells actes o contractes de caràcter mercantil i financer, que son propis del tràfic habitual i ordinari de al menys un dels seus otorgants, quedant exclosos del seu àmbit els demés actes i negocis jurídics, i en qualsevol cas tots els que tinguin un objecte immobiliari.

ACTES


Subastes Notarials
Actes de sorteig
Acte d'exhibició
Acta de notificació i requeriment
Acta de notorietat
Acta de declaració d'hereus
Acta de presencia

TESTIMONIS I LEGITIMACIONS


Els testimonis són aquells documents notarials que consisteixen en afegir una diligència externa a un document respecte del qual el Notari no es l'autor. A la Notaria de Carlos Calatayud d'Igualada es realitza amb la major agilitat la intervenció notarial en dits document com els testimonis i les legitimacions de firmes.

Contacte

938 04 75 58

Carrer del Clos, 24-26-28, 08700 Igualada, Barcelona

carloscalatayud@notariado.org